Ett ledande undersökningsföretag

undersökningsföretag (2)

Det finns ett samband mellan nöjda kunder och ett starkt varumärke. Därför ska du anlita ett åtgärdsinriktat undersökningsföretag med metodval för en undersökning som utgår från syftet och målgruppen. Få svar på nyfikna frågeställningar rörande exempelvis dina kunder, din marknad eller dina medarbetare.

Vad vill vi uppnå med undersökningen? Vilka ingår i vår målgrupp? Utifrån dessa krav väljer vi metod och undersökningsansats. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag. Våra undersökningar ska leda till konkret och dokumenterad förbättring hos våra uppdragsgivare. Vi erbjuder kvalitativ datainsamling och levererar beslutsunderlag inom en mängd områden.

undersökningsföretag (3)

Mer information om några av tjänsterna:

Medarbetarundersökningar
Genom att ställa rätt frågor kan vi få de djupa insikterna om vad era medarbetare tycker och tänker om företaget och dess tjänster och produkter. En medarbetarundersökning syftar till att ge svar på hur man kan förbättra processer och arbetsmiljö. Målet är att öka medarbetarnas trivsel och engagemang vilket är viktiga saker vid rekrytering av ny personal samt att få anställda att stanna kvar på arbetsplatsen. Nöjda medarbetare, ger nöjdare kunder och bättre lönsamhet. Et kan låta enkelt och självklart men det är det inte alltid, då många faktorer påverkar. ofta mäter man olika nyckeltal som man fastställt i företaget inom kundnöjdhet, lojalitet och engagemang. Utifrån de nyckeltalen kan man sen följa upp och inleda konkreta åtgärder och rekommendationer. Med regelbundna medarbetarundersökningar kan ni få en mer engagerad och lojal personal och förhoppningsvis nöjdare kunder.

undersökningsföretag (6)

Marknadsundersökningar
Vi kan hjälpa er ta fram en skräddarsydd marknadsundersökning med analys och rapportering. Genom att anlita oss är du aldrig låst till en viss mall eller lösning. Vi tar alltid fram unika undersökningar efter just ert företag behov. För oss är alla kunder och organisationer unika med unika behov av lösningar och krav. Våra undersökningsmetoder inkluderar alla från telefonintervjuer, webbpaneler, webbenkäter, på plats intervjuer för att nämna några. Läs mer om Marknadsundersökningar på sidan som handlar om detta.

undersökningsföretag (1)

Kundundersökningar
Vi hjälper er att ta fram kundundersökningar som kan förbättra er målgrupps kundupplevelser. Att arbeta med att förbättra kundupplevelsen leder till ökad kundlojalitet. Låt oss hjälpa er att ta fram en bra kundundersökning som verkligen kan utveckla ert företag framåt! Oavsett vilken typ av behov ert företag eller organisation har så tar vi fram en undersökning som skräddarsys efter just era behov och mål. Våra undersökningar utformas för att enkelt mäta lojalitet och visuellt presentera alla insamlade värden på ett pedagogiskt sätt så att data är lätt att ta till sig. Allt mynnar ut i en åtgärdsinriktad analys och rapport med tydliga åtgärder så ni snabbt kommer igång med förbättringsåtgärder inom er organisation. Med vår konsultation är det hela tiden så enkelt det bara är möjligt att nästa steg mot ökad kundnytta.


Vad är kvalitetsmätningar?

Kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv består av tre grundkomponenter, uppföljning, utvärdering och utveckling. De insatser som görs behöver ses i ett sammanhang där utgångspunkten är att tillhandahålla en service av hög kvalitet. Vi behöver då för att få en effektiv verksamhet av hög kvalitet göra utvärderingar kontinuerligt genom att följa upp och värderar de verksamheter som vi ansvarar för.

 1. Uppföljning – Att regelbundet och fortlöpande samla in information.
 2. Utvärdering – En analys, granskning och värdering av den information vi samlat in.
 3. Utveckling – Uppnå rätt utveckling genom utvärdering. Använd utvärdering för att ansvariga ska få den kunskap som kan behövs för att vidareutveckla verksamheten.

Den är väldigt viktigt att utvärderingen sker i form av regelbundna mätningar genom enkätundersökningar, brukarundersökningar och arbetsklimat-undersökningar var och vartannat år.

Kvalitetsmätningar i kommuner

Enligt lagen är vård, skola och omsorg skyldiga att mäta kvaliteten. De är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som redovisas för Skolverket samt politiker och verksamheter i den egna kommunen.

Mätningarna görs vanligtvis genom enkäter till elever, föräldrar, patienter, hemtjänsttagaren, anhöriga eller angående arbetsmiljön. Varje enhet lämnar varje år in en kvalitetsredovisning och utifrån dessa görs en central kvalitetsredovisning för verksamheten i skolor och barnomsorg.

kvalitetsmätningar jämförelse i kommuner

Kvalitetsmätningar och jämförelser

Målet med kvalitetsredovisningen är att den ska fungera som ett hjälpmedel till att utveckla och förbättra verksamheten. För att utveckla och förbättra kommunens arbete är det viktigt att känna till vad du som använder våra tjänster tycker. Undersökningar görs för att kunna hitta brister, men även för att se vad som fungerar bra. Det är också viktigt att ha en bild av service och tjänster i jämförelse med andra verksamheter. Det görs genom att verksamhetens resultat och arbete med att uppnå målen synliggörs. Därefter arbetar man för att uppfylla de mål som finns i styrdokumenten.

Hade man haft bra kvalitetsmätningar skulle det vara lätt att se vad som ger medborgarna kvalitet.

I dag är skillnaden mot privata företag stor. Där är det vanligt att man använder kvalitetsmätningar som ett konkurrensmedel. Mätningarna finns också med på ett naturligt sätt, exempelvis i företagens marknadsföring. Bland de privata företagen är det vanligt att jämföra sig med sina konkurrenter då det är en drivande kraft.

Hur ska en kvalitetsmätning användas?

Genom att bidra till att lösa problem inom exempelvis skola och äldreomsorg genom att visa på brister och rutiner som bör ändras eller förbättras.

Problemet med kvalitetsmätningar är:

Det stora problem inom den offentliga sektorn är att mätningar görs utan att det finns något referensmaterial att ta ställning till. Det finns inga fasta variabler som kan fastställa hur kvaliteten är eftersom alla mäter på olika sätt.


Bröllopsfotografer i Stockholm


Vårt första möte, så här går det till när ni tar kontakt med mig. Det första jag behöver veta är vilket datum ert bröllopsdag är på samt på vilken plats det är. Därefter kan vi börja diskutera antalet timmar ni har tänkt er för fotografering, utgå från de delar som ni har planerat in och se sen om ni vill ha bilder från alla delar av dagen eller om ni bara ska ha med det viktigaste. När detta är bestämt bokar vi in ett personligt möte. Vi träffas och får en bättre uppfattning för hur vårt samarbete ska gå till. Om allt känns bra, kommer jag vara med er under en av de viktigaste dagarna i era liv.

Under vårt möte går vi igenom så mycket som möjligt av dina planer för ditt bröllop. Detta för att vi ska kunna komma med tips och råd så att er dag blir så lyckad som möjligt. Vi går igenom vilka förväntningar du har på fotograferingen och vilken bildstil du vill att bilderna ska ha. Ska vi ta bröllopsporträtten i en speciell miljö eller utomhus? Ska vi få med alla gästerna och när ska vi ta grupp bilder och familjealbum.

Förfotograferingen: Testdelen

I några av våra paket kan du hitta en gratis för-fotografering. En för-fotografering är en testfotografering som ger dig chansen att se hur du fotograferingen fungerar tillsammans mellan dig och fotografen. Detta är en möjlighet att testa fotografens förmåga.
Efter en för-fotograferingen vet du hur fotograferingen går till och du lär känna fotografen lite bättre. Ofta har mina kunder aldrig blivit fotograferade tidigare och med en testfotografering känner man sig mer avslappnad sen på bröllopsdagen då det är så mycket annat att tänka på.

Planeringsstadiet: Berättelsen börjar

Före bröllopsdagen behöver vi ha en plan och gärna ett schema för dagen. Då kan vi lätt se när saker kommer att ske. Planen fungerar som en att göra lista för oss och vi hjälper till att hålla kolla på dagens moment. Håller vi koll på tiden så är risken mindre att något gud förbjude skulle missas! Det hjälper oss också att planera in eventuell restid mellan frisören, sminkning och brudgummens förberedelser.

Några bilder som alltid brukar fotas

Jag är med och fotar när det vigsel, utgång från kyrkan, när det skålas, bröllopsporträtten, mingelbilder, middagen, dansen, festen och öppnandet av presenter. Endast då kan vi sluta dagen och känna oss nöjda.
Som bröllopsfotograf är man upptagen hela dagen och först efter att man kommit hem och kan titta på alla bilder kan man slappna av när man ser hur bra alla foton blev.

Om det regnar på bröllopsdagen?

Då är det bra om vi har en backup-plan. Det regnar ju faktiskt i Sverige då och då, så det bör man även planera inför. En liten oförutsedd händelse kan göra stor skillnad men med lite planering så löser det sig ändå. Det går alltid att ta fina bilder inomhus och har det regnat en stund så brukar det sen lätta upp och då kan man passa på och ta bilder utomhus eventuellt med ett par fina paraplyer.

Bröllopsdagen är här

Dagarna går snabbt och nu är bröllopsdagen äntligen här. Nu ska allt klaffa och inget får gå fel. Kameran och en extrakamera är packade samt flera extra batteriet och minneskort.

Bilder på förberedelserna – Viktiga ögonblick

Vi vill gärna vara med och ta bilder under era förberedelser inför vigseln. Vi är med och följer bruden när tärnorna gör henne vacker. Vi brukar också vara med hos frisören. Vi vill inte heller missa att fota brudgummens förberedelser.

Porträttfotograferingen – Den viktigaste fotograferingen

Efter bröllopets förberedelsestadier är vårt tips att vi tar bröllopsporträtten innan vigseln i kyrkan. Ofta brukar vi göra det på vägen till kyrkan och som fotografer brukar jag alltid leta upp en lämplig plats eller miljö att fota porträtten.

Beroende på hur dagens förberedelser är planerade kan vi göra porträttfotograferingen före eller efter ceremonin i kyrkan. De flesta par vill ta porträtten innan kyrkan precis efter man har sminkat och klätt sig.

Porträttfotograferingen är de viktigaste fotona som tas! Förberedelser för att ta bra porträttbilder kräver en bra plats och att vi har gott om tid på oss, räkna därför med att porträtt fotograferingen tar upp till en timme. Mitt jobb som fotograf är att få er att slappna av så att bilderna blir naturliga, då brukar det blir som bäst.

Bröllopsbilderna

Efter porträttfotograferingen är vi redo för bröllopet. Det är oftast i den lokala kyrkan. Om det är en borgerlig vigsel kan det vara i ett stadshus. Ibland kan det vara förbjudet att fota i kyrkan så det behöver vi kolla med prästen innan. Som fotograf vill man absolut inte missa alla ögonblick under ceremonin när ni ger varandra era löften och sedan kyssen som jag inte får missa att fota.

Vi fotar sen när ni går ut ur kyrkan och gästerna tar emot er. Efter kyrkan är du redo att gå på fest. En bil, limousine, båt kan vänta på dig och ta dig till festen. Vi kan följa efter dig eller åka i en annan bil dit om du vill. Vi vill gärna ha några fototillfällen med bara er två tillsammans.

Bröllopsskål, umgänge och supé

Bröllopsskålen måste fångas på bild. Så vi tar många foton på skålen och alla gästerna som minglar och har kul. Vi går runt och fotar miljöer, gäster, dukning och och tar detaljerade bilder. Vi försöker fånga ögonblick och händelser spontant som ni kan minnas tillbaka till senare.

Middagen bjuder på en massa god mat och även fotografer behöver äta! Därför är det önskvärt att ni kollar med köket om de kan undvara en portion åt fotografen, då blir han glad och tar bättre bilder!

Bröllopstårta och vals

Bröllopsmiddagen brukar vara ganska lång, och slutar oftast med bröllopstårta. Enligt gammal tradition ska den första biten skäras av brudparet, innan gästerna får ta del av tårtan. Detta är ett bra tillfälle för oss att ta fina foton på er och alla gästerna.

Efter bröllopstårta och kaffe är det sedan dags för nästa del – dansen. Det är en av höjdpunkterna för varje bröllopsfotograf och den del jag tycker är roligast att se. Räkna med att jag är med under bröllopsvalsen och följer alla era rörelser med kameran och fångar varje ögonblick. Blickar, leenden och kärleken som riktigt känns i luften. Bilderna kommer att återspegla lyckan ni känner tillsammans. Jag ser även till att fotografera de dansande gästerna som skiner på dansgolvet.

Dags att sova och redigera

Efter bröllopsdagen är man helt slut som fotograf och behöver vila och sova ut för att ladda batterierna till nästa dag. För sedan börjar det stora arbetet med att sortera och gå igenom alla bilderna. Att fotografera bröllop är ett ganska ansträngande jobb. Detta beror på att vi hela tiden måste vara fokuserade, för att få med varje speciellt ögonblick. Vi ser fram emot att få börja arbeta med bilderna så snart som möjligt och kontrollera att bilderna blev så bra som vi förväntar oss.

Därefter är det dags för det stora jobbet med att ta backup på alla bilder, sortera den och ta bort dubbletter och dåliga bilder. Av säkerhetsskäl lagrar vi bilderna på minst två olika ställen. Ni kan räkna med att omkring 3000 till 4000 bilder tas under en hel dags bröllopsfotografering. Vi går igenom alla noga, och sorterar ut dåliga bilder (dem kastar vi). Vi brukar inte förstöra några bilder som är bra, även om de liknar varandra. Ni kommer alltså att få många foton skickade till er.

Efter att ha valt ut de foton som ser bra ut, börjar man redigera bilderna. Ni kommer sedan att ha möjlighet att avgöra om ni gillar dem. Vi brukar skicka alla kunder en länk där bilderna lagras, och där kan ni sen välja ut bilder för eventuellt göra förstoringar eller canvas tavlor. Ni kan också visa upp bilder då för vänner och bekanta.

Vi kan leverera bilderna av ert bröllop till er digitalt men ni kan också välja att vi ska ta fram en fotobok åt er och ni kan beställa tackkort till era bröllopsgäster.


Umbraco eller Episerver?

EPiServer är ett av Sveriges mest vanliga CMS. Men vad är CMS och vad är Umbraco och EPiServer? CMS står för Content Management System, som på svenska kan översättas till webbpubliceringssystem. Ett CMS låter dig hantera och publicera innehåll på en webbsida på ett enkelt sätt.

webbredaktör

Anledningen till att EPiServer är så vanligt är att det finns många webbredaktörer gillar att arbeta med systemet då det är lätt för en webbredaktör att få kolla på hemsidan.

Fakta om Episerver

Den första versionen av Episerver CMS lanserades 1997 av dåvarande ElektroPost Stockholm AB ägare Mikael Runhem (som under 2006 ändrade namn till Episerver AB). Den första generationen av Episerver CMS som baserar sig på Microsofts .NET-teknologi lanserades 2002, Episerver CMS 4.0. År 2003 fanns det 300 webbplatser baserade på Episerver, en siffra som 2006 var uppe i 2,000 webbplatser. Under 2007 har den andra generationen av Episerver CMS som baserar sig på Microsofts .NET släppts, version 5. Under hösten 2008 börjar Episerver kalla sig världens snabbast växande WCM och communityföretag.

Källa Wikipedia.

Fakta om Umbraco

Umbraco är ett open source content management system (CMS) plattform för publicering innehåll på webben och intranät. Det är skrivet i C # och distribueras på Microsoft baserad infrastruktur. Öppen källkod backend är släppt under en MIT License medan UI är släppt under Umbraco licens.

Umbraco utvecklades av Niels Hartvig 2000 och släpptes som öppen källkod under 2004. År 2009, CMS Wire beskrev det som en av de ledande .NET-baserade open source CMS-system. År 2010, med 1000 nedladdningar per dag, Umbraco var i topp fem mest populära nedladdningar via Microsoft-plattformen Installer, två platser under sin främsta rival DotNetNuke.

Källa Wikipedia.

Systemtänkande i EPiServer

Ett annat ord som används är webbpubliceringssystemet och dess Microsoft-teknik som gjorde det så populärt. För att installera och konfigurera Microsoft-teknik är inte obekant för dem som är vana vid en skalbart system Microsoft miljö. I grund och botten, det finns väl beprövad teknik från Microsoft och även när du använder skalbart system är det möjligt att integrera sin teknik, gör att många webbredaktörer känner igen sig. Eftersom detta är en låg inlärningskurva för dem som kommer att använda Umbraco.

Fördelar med Umbraco
Utvecklingen av systemet bestäms av vilka moduler genomförts i Umbraco. Moduler lätt förklaras pusselbitar som ger funktioner.

Exempel på funktioner i Umbraco:

 1. blogg,
 2. dokumenthantering
 3. e-handel
 4. nyhetsbrev
 5. forum

Vid val CMS är den utbredda användningen av och tillgången till kompetenta utvecklare tillsammans med möjligheten för användarna att lära sig systemet som bör väga tyngsta. Umbraco har lyckats på alla punkter.
Eftersom Umbraco har en väl spridd användning och en teknik som används av webbredaktör till stor del, det finns också goda möjligheter att skala upp Systemet med anpassade moduler som utvecklats för.


Billig hemsida till företaget?

En billig hemsida till företaget? Vi tycker inte att en hemsida ska behöva kosta företaget så mycket pengar! Därför har vi nu ett erbjudande om billig hemsida åt företag som behöver en enkel hemsida. Alla våra hemsidor byggs med ett (content management system) som heter WordPress. Vi bygger våra billiga hemsidor med det verktyget, det har vi gjort länge och kan därför göra dessa hemsidor så billigt! Våra hemsidor levereras till en fast kostnad eller med en månadsavgift beroende på hur företagskunderna vill betala.hemsida billig wp

 

En fördel med WordPress är att det är gratis! Just det, du hörde rätt! WordPress är gratis för att det är byggt med open source, eller öppen källkod. Webbverktyget har idag ett stort community som hjälper till att utveckla tillägg och design-teman som gör att det går snabbt och lätt att bygga en billig hemsida.

hemsida konsult wordpress

Anlita en WordPress-konsult

Om ni själva vill göra allt på hemsidan! Kan vi själva sköta om hemsidan? Ja, absolut! Men ni kan hyra in en duktig WordPress konsult som hjälper er med de bitarna som ni inte kan själva. I alla våra billiga-hemsidor som vi bygger åt företag ingår det utbildning i hur man hanterar hemsidan, så att ni kan själva göra det mesta. Då kommer ni själva lätt kunna ändra videoklipp, texter, bilder och menyer, så att ni inte behöver anlita en dyr WordPress-konsult varje gång ni vill göra ändringar på er billiga-hemsida! Med en duktig WordPress konsult blir jobbet också korrekt utfört.

wordpress billig-hemsida

När kan en WordPress hemsida vara klar?

Det beror på vilka funktioner hemsidan ska ha. Normalt sett brukar en WordPress hemsida ta 2-4 veckor att utveckla innan den är helt klar. Enklare hemsidor kan vara klara inom 8 arbetsdagar om man har tur. Men som sagt oftast vill kunderna ha lite mer special lösningar, och då tar det längre tid att utveckla en WordPress hemsida. Men hemsidan bör ändå inte ta mer än 2 månader för att bli helt klar. Vi brukar inte åta oss större webbprojekt än så. Oftast brukar vi ändå leverera våra billiga-hemsidor snabbare.

wordpress-hemsida

Vanliga funktioner för WordPress-hemsidor

 • Mobilanpassad hemsida med responsive Design.
 • Billiga hemsidor som är optimerade! Sökmotoroptimera er WordPress-hemsida.
 • Alla tänkbara funktioner som kartor, formulär för kontakter och bildspel.
 • Billiga hemsidor byggs enligt webbstandard med giltig HTML5, CSS3.

billig hemsida

 

Vad en billig hemsida innehåller:

 • Möjlighet till e-handel
 • Favicon
 • Blogg, Nyhetsflöde och arkivering
 • Hantering av kommentarer
 • Funktion för nyhetsbrev
 • Fullt stöd för HTML5, CSS3 och Microdata
 • Bildspel och Bildgalleri
 • Produktkatalog
 • Hjälp med att lägga in innehåll, texter & bilder
 • Drift och underhåll
 • Fasta kostnader gör det enkelt att räkna på företagets kostnader
 • Kontaktformulär, Offertformulär och beställningsformulär

wordpress konsult

Tillsammans med er går vi igenom om ni behöver enbart en billig hemsida, eller en WordPress hemsida för ert företag. Vi utgår efter era behov och krav när vi tar fram en webbdesign för er hemsida sedan. Webbdesignen av hemsidan ligger sedan till grund för vårt arbete med den nya hemsidan. Kontakta oss så pratar vi mer om era funderingar.


Nytt jobb som webbredaktör!

unsplashNy (62) unsplashNy (63) hemsida webbredaktör företag SONY DSC

Vi har nu börjat med att driva en sida som heter Webbredaktörerna, jag heter Staffan Jonzon och bor med min fru och 2 barn i Stockholm. Jag har jobbar inom webb och media länge och är utbildad inom medieteknik på Uppsala universitet. Vi Webbredaktörerna i Stockholm är ett nyskapande företag som hjälper andra företag med olika kommunikationslösningar och att få en fin webbplats, vi kallar vårt hemsida-paket för hemsida företag.

Jobb som webbredaktör

Jag har jobbat många år i Norrköping som lärare i Datateknik och E-handel. Men nu jobbar jag som webbredaktör och trivs kanon med det! Verkligen ett omväxlande arbete där det alltid händer nya saker. Var även på mitt förra arbete ansvarig som webbredaktör på skolan. Jag har även som webbredaktör många års erfarenhet av att skriva texter åt olika tidningar på nätet. Vi har kontor i Stockholm på Södermalm, men har även kunder ute i landet som vi besöker då och då.

Ett annat stort intresse som  jag har är marknadsföring, försäljning och sökmotoroptimering. Vill du skapa en framgångsrik hemsida företag, eller vill du kunna synas bra på nätet? Då bör du kontakta mig idag, så kan jag hjälpa dig!

Hemsida Företag

Första intrycket har betydelse. Det tar mindre än ett ögonblick för en besökare att skapa ett första intryck av ditt företag när de besöker er webbplats på nätet. det är just därför det är så viktigt att man har en snygg hemsida samt att den är seo-anpassad och användarvänligt byggd med dagens teknik och design. Detta är viktigt för alla webbsidor på hemsidan för ditt företag.

Vi kan skapa det mesta åt ditt företag när det kommer till webb, hemsidor och marknadsföring på nätet. Vi bygger allt från hemsida med funktioner som Facebook, gästlista, bordsbokning m.m. och ser till att få en snygg hemsida för ditt företag som dina kunder uppskattar.

Jag har bred erfarenhet från:

 • Design
 • Hemsida
 • Media
 • Marknadskommunikation
 • Marknadsföring
 • Strategi
 • SEO
 • Webbutveckling

Kontakta mig på Webbredaktörerna i Stockholm så kan vi prata ”hemsida företag” och hur ni kan få mer kunder via nätet!

Vänligen,

Staffan Jonzon

 


Några fina bilder!

Staffan Jonzon unsplash (93) unsplash (101) unsplash (102) unsplash (126) unsplash (127) unsplash (137)


Binck Stockholm

Binck är strategisk kommunikationsbyrå i Stockholm. De jobbar med content marketing och sociala medier. Innehåll som hjälper dig att lyckas på nätet genom att hitta nya kunder. Kommunikation som hjälper dig att nå sina affärsmål, stärka varumärket. Vi erbjuder vi både strategi och hjälp med redaktionell kommunikation som ger större förtroende av hemsidan.

unsplash (111)

Rätt kommunikation på rätt nivå, till rätt målgrupp! Vi jobbar med ett internationellt nätverk, det ger oss möjlighet att genomföra framgångsrika kampanjer. Vi arbetar med allt från små och stora företag, och förstår väl de olika förutsättningar alla olika företag har. Binck är experter på digitala medier!

Innehåll för din hemsida!

Webbredaktör
Hjälp med att hantera en e-handel? Binck Fixar det åt dig! De tar hand om Facebook, Twitter och Youtube. Så du behöver inte tänka på det! Med deras redaktörsstöd har du en webbredaktör som alltid kan hjälpa dig med webben! Du få tillgång till expertkompetens. Hur jobbar en webbredaktör.

unsplash (106)

Rådgivning
Strategi för digital kommunikation för dina affärsmål. Hur ska ditt företag kommunicera på webben. Vi kollar på nuläge, och utgår därifrån innan vi tar fram en strategi som är anpassad för just ditt företag! Vi tittar på konkurrenterna och hjälper dig nå dina affärsmål som vi sätter upp tillsammans! Bra strategi och rådgivning för Internet.

Innehållsmarknadsföring
Binck kan marknadsföring på Internet! Vi hjälper dig med att kommunicera, efter dina behov. Din synlighet på nätet hjälper vi dig med att göra en satsning på sociala medier. Allt vi gör ska ge trafik till hemsidan. Det skapar fler och mer affärer, och gör att ni kommer i kontakt med fler kunder. Helt enkelt hjälper vi dig att öka din försäljning och stärka hur ditt varumärke framställs på Internet! Vad är innehållsmarknadsföring?


Webbredaktionen

Webbredaktör

Kurser och utbildningar för att bli webbredaktör finns på flera orter i landet! Som webbredaktör vill du arbeta inom internetbranschen som redaktör, informatör och kreatör. På Webbredaktionen arbetar flera duktiga webbredaktörer med att hjälpa företag med deras hemsidor. Här har vi lång erfarenhet av redaktörsarbete! Vi hjälper företag få bra webbplatser.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA unsplash (109) unsplash (110) unsplash (102)

På Webbredaktionen är vi duktiga på:

 • Layout för webben
 • Projektledning
 • HTML-kodning
 • SEO
 • PHP
 • Webbdesign
 • Webbcopy

Hur arbetar vi?

Vi håller kontakten via Skype eller ses på vårt kontor om ni finns i Webbyrå Stockholm.

Syns du inte så finns du inte.

Vilket syfte vill du uppnå med uteslutande om att öka försäljningen eller vill du också stärka ditt varumärke olika former av marknadsföring? Handlar det och bygga långsiktiga kundrelationer? Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, reklam men i många fall krävs olika metoder för att uppnå olika mål.

Vi gör

 • Professionella hemsidor och webbdesign
 • Webbutveckling av databassystem
 • Mobilanpassade hemsidor

Glöm inte att använda ett eget analysverktyg Google Analytics för att spåra hur mycket trafik. Du vill också se till att placeringen är rätt du får från dina olika annonser.  Här köper du annonsplats på vissa sökord och fraser, vilket innebär att dem som resulterar i avslut, din s.k. konvertering. Du kan spåra exakt hur många annonsklick du betalat för och hur stor andel av du får en betydligt mer exakt och effektiv exponering.

Sociala medier

Sociala medier, befinner sig på nätet stärker du ditt varumärke och skapar trovärdighet. Genom att synas i alla de sammanhang där dina potentiella kunder inklusive bloggar och nätverk som Facebook. Den största kostnaden är den tid du själv eller medarbetarna lägger på att blogga, Twitter och Youtube är kostnadseffektiva marknadsföringskanaler, men det tar tid.

Publiceringsverktyg

Du hanterar enkelt din webbplats i vårt publiceringsverktyg WordPress-hemsida, som vi själva utvecklat och ständigt förbättrar. När du ger oss uppdraget att producera din webbplats anpassar vi systemet efter behoven du har för att uppnå dina verksamhetsmål. Behöver du komma igång snabbt har vi enkla startpaket för företag som vi kallar för: Hemsida företag. Har du behov av en webbplats med större funktioner och planer sätter vi tillsammans ramarna för projektet. Tveka inte att kontakta oss, även om du ännu bara har en idé.

Vi hjälper dig gärna med en hemsida!


Nu ska jag starta en webbshop!

Ja så är det! Äntligen har jag kommit igång med planeringen av min nya webbshop. Jag har länge gott och tänkt på att jag ska starta webshop men aldrig kommit till skott! Men nu är det äntligen på gång, har redan registerat företag och kommit på ett bra namn på webbutiken. Nu ska jag bara åka till Kina och importera mina produkter.

ehandel (11) ehandel (12) ehandel (13)

De stora fördelarna med e-handel är:

 • Priserna. I en nätbutik är det möjligt att handla billigare än i en traditionell butik, då en nätbutik sällan har lika stort behov av personal som betjänar kunderna. Nätbutikerna består ofta bara av ett lager, varifrån hela landet/världen kan handla, vilket sparar in lokalkostnader. En vanlig butik behöver bra läge vilket kostar i hyra. Ett lager kan ligga mer undanskymt.
 • Utbud. Eftersom e-handeln kan betjäna ett mycket större område än en butik, och därmed ha fler kunder, kan den också ha ett mycket större.

Och några av nackdelarna med e-handel:

 • Nätbedragare. Ett ständigt återkommande problem är att man som konsument handlat i en till synes seriös nätbutik, men senare upptäckt att man blivit av med pengarna.
 • Fraktkostnader. Alla fysiska varor som handlas på Internet måste fraktas till köparen, vilket kan göra köpet mindre lönsamt för konsumenten.

Mer bra information om e-handel kan du läsa om på Wikipedia. Där och på många andra ställen finns det sjukt bra information om hur man ska göra för att starta en webbshop idag. Jag håller nu på med min designer och fastställer hur webbshoppen ska se, vilket är så svårt. Finns så många fina webbplatser som man får inspiration från. Men ska försöka hålla min webshop enkelt och stilren tror jag.

Min polare Erik har bestämt sig för att inte öppna en webshop, som säljer påser. Det var nog tur då idén inte var superbra! Fast om han skulle satsa på ekologiska tyg-påsar som man kan använda flera gånger när man handlar på ICA så är det ju ingen dom idé alls. Tur det skulle kunna funka riktigt bra! I alla fall på Södermalm, men det är nog en marknad som kommer att växa mycket med tiden, har hört att de i USA i Kalifornien har skapat ett förbud mot plastpåsar i butiker. Det är något som jag tycker EU borde införa här med, är ju en enkelt sak man kan göra för att förbättra miljön.

Jag har bestämt mig att bygga webshopen i PrestaShop, jag funderade först på att bygga den i OpenCart, men tyckte PrestaShop verkade mycket enklare och roligare att jobba med.